Hàm EXACT() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm EXACT trong Excel. Đây là hàm thường được sử dụng để so sánh 2 chuỗi văn bản có bằng nhau hay không.

1. Tìm hiểu về hàm EXACT trong Excel

Hàm EXACT trong Excel kiểm tra nếu 2 chuỗi văn bản được cung cấp hoặc các giá trị là bằng nhau, nó sẽ trả về kết quà là TRUE, nếu không là FALSE.

Lưu ý là hàm phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Cú pháp của hàm EXACT là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

EXACT( text1, text2 )

Trong đó các đối số text1 và text2 là hai chuỗi văn bản, số hoặc giá trị logic mà bạn muốn so sánh cho bằng nhau.

2. Ví dụ về hàm EXACT trong Excel

Trong bảng tính sau, hàm Excel Exact được sử dụng để so sánh bốn cặp chuỗi văn bản khác nhau.

ham exact trong excel 600x164 PNG

Lưu ý rằng, trong các ví dụ trên:

Vì hàm Exactcủa Excel là phân biệt chữ hoa chữ thường, nên hàm trong ô C2 trả về FALSE;

Thời gian 12:00 (trong ô B4) có giá trị cơ bản là 0,5 trong Excel. Do đó, các giá trị trong các ô A4 và B4 hoàn toàn bằng nhau (nó chỉ là định dạng của hai ô này khác nhau).

Trên đây là các thông tin hữu ích về hàm EXACT trong Excel, so sánh 2 chuỗi văn bản mà Kiso.vn đã giới thiệu cho bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *