Hàm FIXED trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn về hàm FIXED trong Excel, cách làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định.

1. Hàm FIXED trong Excel có chức năng gì?

Hàm FIXED Excel làm tròn số được cung cấp thành một số vị trí thập phân được chỉ định và sau đó chuyển đổi số này thành văn bản.

Cú pháp của hàm là:

FIXED( number, [decimals], [no_commas] )

Trong đó các đối số có ý nghĩa như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Number: Số sẽ được chuyển đổi thành chuỗi văn bản.

[decimals] số thập phân: Đối số nguyên tùy chọn chỉ định số lượng vị trí thập phân sẽ được hiển thị sau dấu thập phân.

Lưu ý:

Nếu [decimals] bị bỏ qua, nó sẽ lấy giá trị mặc định là 2.

Nếu [decimals] là số âm, số thập phân sẽ được làm trong từ số bên trái dấu thập phân.

[no_commas]: Là một đối số logic tùy chọn chỉ định nếu văn bản được trả về nên tách các nhóm số (ví dụ: hàng nghìn, hàng triệu, …) bằng dấu phẩy

Các giá trị có thể là:

TRUE: Nếu dấu phẩy không được bao gồm trong chuỗi văn bản trả về.

FALSE: Nếu dấu phẩy được bao gồm trong chuỗi văn bản trả về.

Nếu đối số [no_commas] bị bỏ qua, nó sẽ sử dụng giá trị mặc định là FALSE.

2. Ví dụ về hàm FIXED trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy hàm FIXED trong Excel, được sử dụng để chuyển đổi số 5123.591 thành văn bản, được làm tròn thành các số thập phân khác nhau.

ham fixed trong excel PNG

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *