Hàm FROM_DAYS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm FROM_DAYS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm FROM_DAYS lấy một đại diện số của ngày và trả về giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm FROM_DAYS trong MySQL là:

FROM_DAYS( numeric_day )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • numeric_day: Ngày số để chuyển đổi thành một ngày.

3. Version

Hàm FROM_DAYS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT FROM_DAYS(12345);
Ket qua: 0033-10-19

mysql> SELECT FROM_DAYS(245767);
Ket qua: 0672-11-20

mysql> SELECT FROM_DAYS(777897);
Ket qua: 2129-10-23

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *