Hàm HOUR() trong Excel

Trong bài viết dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng hàm HOUR trong Excel cùng ví dụ minh họa để bạn có thể hiểu rõ hơn về hàm này nhé!

1. Hàm HOUR trong Excel có chức năng gì?

Hàm HOUR trong Excel là hàm trả về một số nguyên biểu thị thành phần giờ của thời gian được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

HOUR( serial_number )

Trong đó đối số serial_number là thời gian mà bạn muốn trích xuất thành phần giờ. Điều này có thể được nhập vào chức năng như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Biểu diễn thập phân (số sê-ri) của thời gian Excel
  • Một văn bản đại diện của một thời gian
  • Một tham chiếu đến một ô chứa thời gian
  • Giá trị thời gian được trả về từ một hàm hoặc công thức Excel khác.

Lưu ý rằng, nếu đối số serial_number chứa ngày và giờ, hàm Hour sẽ bỏ qua phần ngày của đối số.

2. Ví dụ về hàm HOUR

Trong cột B của bảng tính sau, hàm HOUR trong Excel được sử dụng để trích xuất giờ từ nhiều thời điểm được cung cấp khác nhau.

ham hour trong excel PNG

Lưu ý rằng, trong bảng tính trên, thời gian hiển thị trong ô A5 thực sự là cả ngày cộng với thời gian 05:11:22. Do đó, khi được cung cấp với giá trị này, hàm Hour bỏ qua cả ngày và chỉ trả về giá trị giờ 5.

Tương tự, phần ngày của giá trị trong ô A6 bị bỏ qua và hàm giờ chỉ đơn giản trả về giá trị giờ 8.

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm HOUR

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm HOUR của Excel, đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu serial_number được cung cấp không phải là thời gian Excel hợp lệ.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm HOUR trong Excel. Hàm này sẽ giúp bạn tách giờ một cách dễ dàng với cú pháp đơn giản. Chúc bạn thực hiện thành công nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *