Hàm IFNA() trong Excel

Để tìm hiểu rõ hơn về hàm IFNA trong Excel, cú pháp sử dụng và một số ví dụ về hàm, mời các bạn tham khảo tiếp bài viết dưới đây nhé.

1. Hàm IFNA trong Excel dùng để làm gì?

Hàm IFNA trong Excel kiểm tra xem nếu một giá trị cung cấp ban đầu (hoặc biểu thức) trả về giá trị lỗi Excel #N/A hay không. Nếu có hàm trả về giá trị thứ 2 được cung cấp, nếu không hàm trả về giá trị đầu tiên được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

IFNA( value, value_if_na )

Trong đó các đối số là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

value: Giá trị hoặc biểu thức được kiểm tra.

value_if_na: Giá trị hoặc biểu thức thay thế, được trả về nếu giá trị đầu tiên được cung cấp trả về lỗi # N/A.

Lưu ý: Hàm IFNA là hàm mới trong Excel 2013, vì vậy hàm không có sẵn trong các phiên bản Excel trước

2. Một vài ví dụ về hàm IFNA

Sau đây là một vài ví dụ về hàm IFNA trong Excel, bạn hãy theo dõi để hiểu rõ hơn về hàm này nhé:

Ví dụ 1:

Bảng tính sau đây cho thấy hai ví dụ đơn giản về hàm IFNA của Excel:

ham ifna trong excel PNG

Ví dụ 2:

Trong các ô D1 và D2 ​​của bảng tính sau, hàm IFNA của Excel được sử dụng để kiểm tra kết quả của Hàm Vlookup của Excel.

ham ifna trong excel 1 600x420 PNG

Trên đây là những thông tin quan trọng về hàm IFNA trong Excel. Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết cách sử dụng chúng. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *