Hàm LEFT() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hàm LEFT trong Excel hay còn gọi là hàm cắt chuỗi ký tự bên trái của dãy nhé!

1. Chức năng của hàm LEFT trong Excel

Hàm LEFT trong Excel có chức năng dùng để cắt số chuỗi kí tự trong chuỗi text kể từ phía bên trái của chuỗi.

Cú pháp của hàm là:

LEFT( text, [num_chars] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Text: Là chuổi văn bản gốc

[num_chars]: Là một đối số tùy chọn chỉ định số lượng ký tự được trả về từ đầu văn bản được cung cấp. Nếu bị bỏ qua, đối số [num_chars] sẽ nhận giá trị mặc định là 1.

Lưu ý: Hàm Left luôn trả về một chuỗi văn bản, mặc dù điều này có thể chứa các chữ số và có thể trông giống như một số.

2. Ví dụ về hàm LEFT trong Excel

Cột B của bảng tính sau đây cho thấy ba ví dụ về hàm LEFT trong Excel.

ham left trong excel PNG

Lưu ý rằng trong các ví dụ trên:

  • Hàm trong ô B1 bỏ qua đối số [num_chars] và vì vậy trong trường hợp này, [num_chars] được đặt thành giá trị mặc định 1.
  • Trong ô B3, Hàm FIND Excel được sử dụng để tìm vị trí của khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi văn bản “Văn bản gốc”. Kết quả này sau đó được cung cấp cho hàm Left, để phân tách chuỗi văn bản gốc ở khoảng trắng đầu tiên.

3. Lỗi thường gặp khi sử dựng hàm LEFT

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Left, đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này xuất hiện là do đối số [num_chars] được cung cấp là <0.

Ngoài ra, một số người dùng gặp phải vấn đề sau:

Sử dụng hàm LEFT với Date

Một số người dùng mắc lỗi khi cố gắng sử dụng các hàm LEFT, MID hoặc RIGHT vào các ngày.

Thường thì ngày sẽ được lưu trữ trong Excel dưới dạng số và chỉ có định dạng ô làm cho chúng xuất hiện dưới dạng ngày trong bảng tính của bạn. Do đó, nếu bạn cố gắng sử dụng hàm LEFT, MID hoặc RIGHT vào một ngày thì hàm sẽ trả về các ký tự bắt đầu, giữa hoặc cuối của số đại diện cho ngày đó.

Ví dụ: 01/01/1980 được biểu thị bằng số 29221, do đó, áp dụng hàm Trái cho một ô có chứa ngày 01/01/1980 (và yêu cầu trả lại 4 ký tự) sẽ dẫn đến giá trị trả về là “2922” .

Cách khắc phục:

Cách 1: Bạn có sử dụng các hàm DATE, MONTH hoặc YEAR để trích xuất các phần riêng lẻ của một ngày.

Cách 2: Nếu bạn không sử dụng ngày trong các tính toán khác thì bạn có thể chuyển đổi các ô có chứa ngày thành văn bản, sử dụng công cụ Text to Column (Chuyển văn bản thành cột) của Excel . Để làm điều này, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng chuột để chọn các ô bạn muốn chuyển đổi thành văn bản (điều này không được kéo dài quá một cột);

Bước 2: Từ tab Data trên dải băng Excel, chọn tùy chọn Text to Column

Bước 3: Chọn Delimited và nhấp vào Next

Bước 4: Đảm bảo tất cả các Delimiters (Dấu phân cách) không được chọn và nhấp vào Next

Bước 5: Bây giờ bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn Column Data Formats (Định dạng dữ liệu cột.) Chọn tiếp Text và nhấp vào nút Finish .

Bây giờ, dữ liệu trong các ô đã chọn của bạn sẽ được lưu dưới dạng văn bản trong Excel và hàm LEFT sẽ hoạt động như mong đợi.

Vậy là mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm Left, hàm cắt chuỗi ký tự bên trái trên Excel thông qua các ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *