Hàm LEN() trong Excel

Trong bài viết này mình giới thiệu cho bạn về hàm LEN trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

1. Chức năng của hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel là hàm có chức năng trả về độ dài của chuỗi văn bản được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

LEN ( text )

Trong đó đối số text là chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm độ dài. Điều này có thể được cung cấp cho hàm Len theo bất kỳ cách nào sau đây:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • theo cách trực tiếp
  • như một chuỗi văn bản được trả về từ một công thức khác
  • như một tham chiếu đến một ô chứa một chuỗi văn bản

2. Ví dụ về hàm LEN trong Excel

Trong bảng tính bên dưới, hàm Len được sử dụng để trả về độ dài của ba chuỗi văn bản khác nhau (một trong số đó là trống).

ham len trong excel PNG

Vậy là mình đã giới thiệu cú pháp và cách sử dụng hàm Len, hàm xác định độ dài của chuỗi ký tự Excel thông qua ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *