Hàm LOWER() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm LOWER trong Excel nhé!

1. Hàm Lower trong Excel dùng để làm gì?

Hàm Lower Excel dùng để chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản được cung cấp thành chữ thường.

Cú pháp của hàm là:

LOWER (text)

Trong đó đối số text là chuỗi văn bản gốc mà bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ về hàm LOWER trong Excel

Trong bảng tính bên dưới, hàm Lower được sử dụng để chuyển đổi bốn chuỗi văn bản thành chữ thường:

ham lower trong excel PNG

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *