Hàm MAKETIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MAKETIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MAKETIME trả về thời gian cho một kết hợp giờ, phút, giây nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MAKETIME trong MySQL là:

MAKETIME( hour, minute, second )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • hour: Giá trị giờ được sử dụng để tạo thời gian
  • minute: Giá trị phút được sử dụng để tạo thời gian.
  • second: Giá trị giây được sử dụng để tạo thời gian.

Lưu ý:

  • Giá trị thời gian nằm trong khoảng từ ‘-838: 59: 59’ đến ‘838: 59: 59’.

3. Version

Hàm MAKETIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT MAKETIME(10,5,5);
Ket qua:  '10:05:05'

mysql> SELECT MAKETIME(15,30,0);
Ket qua: '15:30:00'

mysql> SELECT MAKETIME(22,49,45);
Ket qua: '22:49:45'

mysql> SELECT MAKETIME(838,59,59);
Ket qua:  '838:59:59'

mysql> SELECT MAKETIME(-838,59,59);
Ket qua:  '-838:59:59'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *