Hàm MICROSECOND trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MICROSECOND trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MICROSECOND của MySQL trả về phần micro giây của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MICROSECOND trong MySQL là:

MICROSECOND( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà từ đó micro giây được trích xuất từ ​​đó.

3. Vesion

Hàm MICROSECOND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MICROSECOND('2019-03-28 17:20:04.000009');
Ket qua: 9

mysql> SELECT MICROSECOND('2019-03-28 17:20:04.123213');
Ket qua: 123213

mysql> SELECT MICROSECOND('2019-03-28');
Ket qua: 0

mysql> SELECT MICROSECOND('17:20:04.23456');
Ket qua: 234560

mysql> SELECT MICROSECOND('838:11:59.0000234');
Ket qua: 23

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *