Hàm MID() trong Excel

Trong bài viết này mình giới thiệu cho bạn về hàm MID trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm để các bạn hiểu rõ hơn về hàm này nhé!

1. Hàm MID trong Excel dùng để làm gì?

Hàm Mid trong Excel là hàm trả về một số ký tự được chỉ định từ giữa chuỗi văn bản được cung cấp.

Cú pháp của hàm là:

MID( text, start_num, num_chars )

Trong đó các đối số hàm là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Text: Chuỗi văn bản gốc.

Start_num: Một số nguyên chỉ định vị trí của ký tự đầu tiên mà bạn muốn được trả về.

Num_chars: Một số nguyên chỉ định số lượng ký tự (bắt đầu bằng start_num ), được trả về từ văn bản được cung cấp

Lưu ý: Hàm Mid luôn trả về một chuỗi văn bản, mặc dù điều này có thể chứa các chữ số và do đó có thể trông giống như một số.

2. Ví dụ về hàm MID trong Excel

Cột B của bảng tính bên dưới hiển thị ba ví dụ về hàm Excel Mid.

ham mid trong excel PNG

Lưu ý rằng ví dụ trong ô B3 trả về giá trị văn bản “5” (không phải giá trị số).

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng ham MID

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Mid trong Excel, thì đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này xảy ra là do 2 nguyên nhân chính như sau:

  • Do đối số start_num được cung cấp là <1
  • Do đối số num_chars được cung cấp là <0

Ngoài ra, một số người dùng gặp phải vấn đề sau:

Sử dụng hàm Mid với Date

Một số người dùng mắc lỗi khi cố gắng sử dụng các hàm LEFT, MID hoặc RIGHT vào các ngày.

Ngày được lưu trữ trong Excel dưới dạng số và chỉ có định dạng ô làm cho chúng xuất hiện dưới dạng ngày trong bảng tính của bạn. Do đó, nếu bạn cố gắng sử dụng cả 3 hàm trên vào một ngày thì hàm sẽ trả về các ký tự bắt đầu, giữa hoặc cuối của số đại diện cho ngày đó.

Ví dụ: 01/01/1980 được biểu thị bằng số 29221, do đó, áp dụng hàm Mid cho một ô chứa ngày 01/01/1980 (và yêu cầu 2 ký tự, bắt đầu từ ký tự thứ 2) sẽ dẫn đến giá trị được trả về của “92”.

Giải pháp số 1

Bạn nên sử dụng các hàm DATE, MỌNTH, YEAR để trích xuất các phần riêng lẻ của một ngày.

Giải pháp số 2

Nếu bạn không sử dụng ngày trong các tính toán khác, dựa trên chúng được lưu trữ dưới dạng số, bạn có thể chuyển đổi các ô có chứa ngày thành văn bản, sử dụng công cụ Text to Column (Chuyển văn bản thành cột)của Excel . Để làm điều này, bạn thực hiện theo các bước sau: .

Bước 1: Sử dụng chuột để chọn các ô bạn muốn chuyển đổi thành văn bản (điều này không được kéo dài quá một cột);

Bước 2: Từ tab Data trên dải băng Excel, chọn tùy chọn Text to Column

Bước 3: Chọn Delimited và nhấp vào Next

Bước 4: Đảm bảo tất cả các Delimiters (Dấu phân cách) không được chọn và nhấp vào Next

Bước 5: Bây giờ bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn Column Data Formats (Định dạng dữ liệu cột.) Chọn tiếp Text và nhấp vào nút Finish .

Bây giờ, dữ liệu trong các ô đã chọn của bạn sẽ được lưu dưới dạng văn bản trong Excel và hàm Mid sẽ hoạt động như mong đợi.

Trên đây là các thông tin quan trọng về hàm MID trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *