Hàm MONTH trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MONTH trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MONTH trả về phần tháng của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MONTH trong MySQL là:

MONTH( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Một giá trị giờ hoặc ngày giờ để trích xuất tháng.

Lưu ý:

  • Hàm MONTH trả về tháng (một số từ 1 đến 12) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm MONTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MONTH('2019-03-30');
Ket qua: 3

mysql> SELECT MONTH('2019-03-30 20:20:05');
Ket qua: 3

mysql> SELECT MONTH('2019-12-30');
Ket qua: 12

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *