Hàm QUARTER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm QUARTER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm QUARTER trả về quý của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm QUARTER trong MySQL là:

QUARTER( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất quý.

Lưu ý:

  • Hàm QUARTER trả về quý (một số từ 1 đến 4) cho một giá trị ngày.
  • Những ngày có tháng Jan-Mar sẽ trả về 1.
  • Những ngày có tháng Apr-Jun sẽ trả về 2.
  • Những ngày có tháng Jul-Sep sẽ trả về 3.
  • Những ngày có tháng Oct-Dec sẽ trả về 4.

3. Version

Hàm QUARTER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT QUARTER('2019-03-28');
Ket qua: 1

mysql> SELECT QUARTER('2019-03-28 15:25:05');
Ket qua: 1

mysql> SELECT QUARTER('2019-04-20');
Ket qua: 2

mysql> SELECT QUARTER('2019-07-20');
Ket qua: 3

mysql> SELECT QUARTER('2019-10-25');
Ket qua: 4

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *