Hàm REPT() trong Excel

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm Rept trong Excel. Đây là một trong những hàm được sử dụng khá phổ biến.

1. Hàm Rept trong Excel có chức năng là gì?

Hàm Rept trong Excel là hàm trả về một chuỗi văn bản được cung cấp, lặp lại một số lần được chỉ định.

Cú pháp của hàm là:

REPT ( text , number_times )

Trong đó các đối số như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Text – Chuỗi được lặp lại.

Number – times : Số lần văn bản được cung cấp sẽ được lặp lại.

Ghi chú:

Nếu number_times bằng 0 thì hàm trả về một chuỗi rỗng

Nếu number_times là số thập phân thì nó bị cắt cụt thành một số nguyên.

Chuỗi văn bản kết quả phải không dài hơn 32.767 ký tự. Nếu nó dài hơn thế này thì hàm Rept trả về Excel #VALUE! lỗi.

2. Ví dụ về hàm Rept trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy ba ví dụ về hàm Rept trong Excel

ham rept trong excel PNG

Lưu ý rằng trong bảng tính ví dụ trên:

Trong ô B2, đối số number_times được đặt thành 0, do đó, hàm Rept trả về chuỗi trống;

Trong ô B3, toán tử ‘&’ đã được sử dụng với hàm Rept, để nối các chuỗi văn bản khác nhau lại với nhau.

3. Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Rept trong Excel

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Rept trong Excel thì đây có thể là lỗi #VALUE!. Đây là lỗi thường xảy ra nếu kết quả của hàm Rept dài hơn 32.767 ký tự.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm Rept trong Excel. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *