Hàm SECOND trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SECOND trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SECOND trả về phần giây của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SECOND trong MySQL là:

SECOND( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất giây.

Lưu ý:

  • Hàm SECOND trả về giây (một số từ 0 đến 59) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm SECOND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SECOND('2019-04-01 08:40:20.000005');
Ket qua: 20

mysql> SELECT SECOND('2019-04-01 08:40:21');
Ket qua: 21

mysql> SELECT SECOND('08:40:25');
Ket qua: 25

mysql> SELECT SECOND('838:10:59');
Ket qua: 59

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *