Hàm SUM() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử hàm SUM trong Excel – một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong các bảng tính.

1. Hàm SUM dùng để làm gì?

Hàm SUM trong Excel là hàm dùng để cộng lại một tập hợp số được cung cấp và trả về tổng của các giá trị này.

Cú pháp của hàm là:

SUM ( number1 , [number2] , ...)

Trong đó các đối số number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong các phiên bản từ Excel 2007 trở đi bạn có thể nhập lên đến 255 số tham số cho hàm Excel Sum, nhưng trong Excel 2003, chức năng chỉ có thể xử lý lên đến 30 đối số. Tuy nhiên, mỗi đối số có thể bao gồm một mảng các giá trị hoặc một phạm vi ô, mỗi ô có thể chứa nhiều giá trị.

2. Ví dụ về hàm SUM trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy 3 ví dụ đơn giản về hàm SUM trong Excel:

ham sum trong excel PNG

Các ví dụ trên cho thấy rằng mỗi đối số cho hàm SUM có thể được cung cấp dưới dạng một giá trị hoặc tham chiếu ô hoặc dưới dạng một mảng các giá trị hoặc ô.

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm SUM trong Excel

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm SUM trong Excel, thì đây có thể là #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu bất kỳ đối số số nào được cung cấp trực tiếp cho hàm SUM không thể được hiểu là giá trị số.

Lưu ý: Nếu một phạm vi ô được cung cấp có chứa các giá trị không thể hiểu là số, chúng sẽ bị hàm bỏ qua – xem bảng bên dưới đây.

Những giá trị nào được sử dụng trong hàm SUM

Các giá trị số và ngày tháng được coi là giá trị số trong hàm SUM trong Excel . Tuy nhiên các giá trị văn bản và giá trị logic được xử lý khác nhau, tùy thuộc vào giá trị đó là giá trị được lưu trữ trong các ô của bảng tính hoặc được cung cấp trực tiếp cho hàm SUM.

Bảng dưới đây tóm tắt các giá trị được sử dụng trong hàm SUM Excel , và các giá trị bị bỏ qua hoặc giá trị gây ra lỗi, mời bạn cùng theo dõi nhé!

Giá trị trong các ôGiá trị được thêm trực tiếp vào hàm SUM
Số
Ngày tháng
Giá trị logicBỏ quaCó (TRUE = 1, FALSE =0)
Chuỗi văn bản đại diện cho ngày thángBỏ qua
Các giá trị văn bản khácBỏ quaLỗi #VALUE!
LỗiLỗiLỗi

Vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn những thông tin quan trọng về hàm SUM trong Excel. Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết ccách vận dụng hiệu quả hàm SUM trong nhiều trường hợp cụ thể. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *