Hàm SUMIF() trong Excel

SUMIF là hàm kết hợp giữa hàm [SUM] và hàm [IF], hàm này dùng để tính tổng của dãy với nhiều điều kiện khác nhau, để hiểu rõ hơn về hàm SUMIF thì mời bạn theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu về hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF trong Excel là hàm tìm các giá trị trong một mảng được cung cấp, thỏa mãn một tiêu chí đã cho và trả về tổng của các giá trị tương ứng trong một mảng được cung cấp thứ hai.

Cú pháp của hàm là:

SUMIF( range, criteria, [sum_range] )

Trong đó các đối số hàm là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Range: Một mảng các giá trị (hoặc phạm vi ô chứa giá trị) sẽ được kiểm tra theo các tiêu chí được cung cấp .

Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.Là điều kiện để thực hiện hàm này.

Sum_range: Vùng cần tính tổng.

Lưu ý:

Do tính toán trong ô của Excel, nên hàm SUMIF tính tổng này trên các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, hay các phiên bản đời trước như Excel 2010, 2007, 2003 đều áp dụng cấu trúc hàm như nhau.

Nếu đối số [sum_range] bị bỏ qua, thay vào đó các giá trị từ đối số Range sẽ được tính tổng.

Đối số Criteria được cung cấp có thể là:

  • Một giá trị số (có thể là số nguyên, số thập phân, ngày, thời gian hoặc giá trị lôgic) (ví dụ: 10, 01/01/2008, TRUE)
  • Một chuỗi văn bản (ví dụ “Văn bản”, “Thứ năm”)
  • Một biểu thức (ví dụ “> 12”, “<> 0”).

Lưu ý rằng:

Nếu Criteria là một chuỗi văn bản hoặc một biểu thức, thì điều này phải được cung cấp cho hàm Sumif trong dấu ngoặc kép

Hàm Sumif của Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, ví dụ, các chuỗi văn bản như “VĂN BẢN” và “văn bản” sẽ được đánh giá là bằng nhau.

2. Ví dụ về hàm SUMIF trong Excel

Sau đây là một vài ví dụ về SUMIF trong Excel:

Ví dụ 1:

Bảng tính sau đây cho thấy ba ví dụ về hàm Sumif trong Excel.

Đối với mỗi lệnh gọi hàm Excel Sumif, đối số Range (sẽ được kiểm tra theo Criteria) là phạm vi ô A2-A9 hoặc phạm vi ô B2-B9 và đối số [sum_range] (chứa các giá trị được tính tổng) là phạm vi từ ô C2-C9.

ham sumif trong excel 650x431 PNG

Lưu ý rằng, trong ví dụ trên:

Hàm trong ô A13 sử dụng ký tự đại diện * và do đó tìm các ô trong phạm vi B2-B9 bắt đầu bằng chuỗi văn bản “North”. Điều này được thỏa mãn bởi các giá trị “North 1” và “North 2”.

Trong cả ba ví dụ, Criteria dựa trên văn bản (bao gồm cả ký tự đại diện) được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ 2:

Ví dụ sau đây cho thấy hàm Excel Sumif sử dụng critia dựa trên các giá trị số.

ham sumif trong excel 1 PNG

Lưu ý rằng, trong bảng tính trên:

Các Criteria trong ô A8 là một biểu thức do đó, được đặt trong dấu ngoặc kép.

Đối số [sum_range] được bỏ qua khỏi hàm trong ô A8 và do đó, các giá trị trong mảng phạm vi (tức là các ô B2-B6) được tính tổng.

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Sumif

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Sumif của Excel, đây có thể là lỗi #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu Criteria được cung cấp là một chuỗi văn bản dài hơn 255 ký tự.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hàm SUMIF. Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết cách sử dụng hàm này. Chúc bạn thực hiện thành công nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *