Hàm T() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn hàm T – một trong số những hàm nằm trong nhóm hàm văn bản rất được ưa dùng trong Excel.

1. Hàm T trong Excel là gì?

Hàm T trong Excel là hàm dùng để kiểm tra xem giá trị được cung cấp có phải là văn bản không và nếu có, sẽ trả về văn bản được cung cấp. Mặt khác, hàm trả về một chuỗi văn bản trống.

Cú pháp của hàm là:

T (value)

Trong đó đối số value là giá trị mà bạn muốn kiểm tra.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ về hàm Excel T

Trong bảng tính sau, hàm Excel T được sử dụng để kiểm tra xem ba ô khác nhau có chứa các giá trị văn bản hay không.

ham t trong excel PNG

Lưu ý rằng, trong các ô B2 và B3 của bảng tính ví dụ trên, hàm T trả về một chuỗi trống. Điều này là do các đối số được cung cấp là số 25 và giá trị logic FALSE, không phải là giá trị văn bản.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm T trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *