Hàm TAN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TAN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TAN trả về tan của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TAN trong MySQL là:

TAN( number )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • number: Số được sử dụng để tính tan. Nó được thể hiện bằng radian.

3. Version

Hàm TAN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TAN(0.5);
Ket qua: 0.5463024898437905

mysql> SELECT TAN(-5);
Ket qua: 3.380515006246586

mysql> SELECT TAN(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT TAN(1);
Ket qua: 1.5574077246549023

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *