Hàm TEXTJOIN () trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về hàm TEXTJOIN trong Excel cũng như chức năng của hàm, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. Chức năng của hàm Textjoin trong Excel

Hàm Textjoin trong Excel làm hàm kết hợp một chuỗi các chuỗi văn bản được cung cấp thành một chuỗi văn bản kết hợp. Người dùng có thể chỉ định một dấu phân cách để thêm giữa các mục văn bản riêng lẻ, nếu cần.

Cú pháp của hàm Textjoin là:

TEXTJOIN( [delimiter], [ignore_empty], text1, [text2], … )

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó các đối số như sau:

[delimiter] – dấu phân cách: Một dấu phân cách tùy chọn, được chèn vào giữa mỗi chuỗi văn bản.

Nếu bỏ qua, không có dấu phân cách được sử dụng.

[ign_empty] – Một giá trị logic tùy chọn, xác định xem có nên bỏ qua các ô trống hay không.

Nếu bị bỏ qua, hàm sẽ sử dụng giá trị mặc định TRUE (bỏ qua các ô trống).

text1, [text2], … – Một hoặc nhiều chuỗi văn bản (hoặc mảng của chuỗi văn bản) mà bạn muốn nối với nhau.

Ghi chú:

  • Hàm Textjoin có thể xử lý tối đa 252 đối số văn bản .
  • Kết quả của hàm Textjoin không được vượt quá 32.767 ký tự.
  • Mỗi đối số văn bản được cung cấp có thể là một mảng các chuỗi hoặc giá trị văn bản hoặc một chuỗi văn bản hoặc giá trị.
  • Hàm Textjoin được giới thiệu lần đầu tiên trong Excel 2019 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
  • Hàm Textjoin của Excel tương tự như hàm Concat . Cả hai hàm kết hợp các chuỗi văn bản với nhau nhưng điểm khác biệt là hàm Textjoin có thể chấp nhận một dấu phân cách, trong khi chức năng Concat thì không thể.

2. Một số ví dụ về hàm Textjoin trong Excel

Dưới đây, mình sẽ đưa ra một vài ví dụ về hàm Textjoin để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hàm này nhé.

Ví dụ 1: Tham gia văn bản đơn giản

ham textjoin trong excel 600x212 PNG

Ví dụ 2: Tham gia văn bản và ngày

Nếu bạn muốn nối văn bản với ngày trong Excel, bạn cần lưu ý rằng ngày và giờ thực sự được lưu dưới dạng số đơn giản trong Excel và nếu bạn nhập ngày hoặc thời gian trực tiếp vào hàm Textjoin, số bên dưới sẽ xuất hiện trong kết quả chuỗi văn bản, không phải là ngày hoặc thời gian định dạng.

Do đó, nếu bạn muốn tham gia chuỗi văn bản có ngày hoặc thời gian, trước tiên bạn cần sử dụng chức năng Văn bản Excel để chuyển đổi giá trị ngày hoặc thời gian thành chuỗi văn bản. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây:

ham textjoin trong excel 1 600x200 PNG

Lưu ý rằng, trong ví dụ trên:

Một khoảng trắng ” ” được cung cấp dưới dạng [delimiter], do đó khoảng trắng này đã được sử dụng để phân tách các giá trị trong các ô A1 – C2.

Hàm Text đã được sử dụng để chuyển đổi giá trị ngày trong ô C2 thành một chuỗi, sử dụng định dạng ngày “mm / dd / yy”.

(Các loại định dạng ngày và giờ được giải thích thêm trong trang Định dạng số tùy chỉnh Excel ).

3. Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Textjoin

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Textjoin của Excel, điều này có thể là do một trong những nguyên nhân ngay dưới đây:

Lỗi #VALUE! xảy ra nếu kết quả của chức năng Textjoin vượt quá 32.767 ký tự.

Lỗi #NAME? xảy ra nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ hơn (trước năm 2019), những phiên bản cũ này không hỗ trợ sử dụng hàmTextjoin.

Trên đây là những thông tin về hàm Textjoin trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *