Hàm TIMEDIFF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TIMEDIFF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TIMEDIFF trả về chênh lệch (được biểu thị dưới dạng giá trị thời gian) giữa hai giá trị giờ/ngày giờ.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TIMEDIFF trong MySQL là:

TIMEDIFF( time1, time2 )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • time1, time2: Hai giờ/ngày giờ để tính toán sự khác biệt. Phép tính là time1 – time2.

Lưu ý:

  • Giá trị thời gian có thể dao động từ -838: 59: 59 ‘đến’ 838: 59: 59 ‘.
  • Khi sử dụng hàm TIMEDIFF, cả time1 và time2 phải là cả hai giá trị giờ hoặc cả hai giá trị ngày giờ. Không thể có một giá trị giờ và giá trị kia là giá trị ngày giờ hoặc hàm TIMEDIFF sẽ trả về giá trị NULL.

3. Version

Hàm TIMEDIFF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT TIMEDIFF('2019-04-01 20:30:20', '2019-03-30 18:10:07');
Ket qua: '50:20:13'

mysql> SELECT TIMEDIFF('15:15:08', '14:20:07');
Ket qua: '00:55:01'

mysql> SELECT TIMEDIFF('16:41:14', '12:10:08');
Ket qua: '04:31:06'

mysql> SELECT TIMEDIFF('2019-04-10 17:17:05', '2019-01-15 15:10:08');
Ket qua: '838:59:59'

mysql> SELECT TIMEDIFF('2019-04-15 17:12:05', '12:10:08');
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *