Hàm TODAY() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm TODAY trong Excel, mời các bạn cùng theo dõi nhé!

1. Tìm hiểu về hàm TODAY trong Excel

Hàm Today trong Excel là hàm trả về ngày tháng năm hiện tại. Hàm không có đối số,

Cú pháp của hàm rất đơn giản là:

TODAY()

2. Ví dụ về hàm TODAY trong Excel

Sau đây là một vài ví dụ về hàm TODAY:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ 1:

Bảng tính sau đây hiển thị lệnh hàm Excel Today, được thực hiện vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.

ham today trong excel PNG

Ví dụ 2:

Ví dụ dưới đây cho thấy hàm Excel Today được sử dụng như một phần của công thức tính toán số ngày đã trôi qua kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Một lần nữa, ngày tại thời điểm gọi chức năng là ngày 1 tháng 9 năm 2015.

ham today trong excel 1 PNG

Vậy là mình vừa hướng dẫn qua cho các bạn về hàm TODAY trong Excel. Bạn có thể kết hợp hàm TODAY với nhiều hàm khác để phục vụ cho công việc tính toán của mình. Chúc bạn thành công nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *