Hàm TRUNCATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TRUNCATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TRUNCATE trả về một số bị cắt cụt đến một số vị trí thập phân nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TRUNCATE trong MySQL là:

TRUNCATE( number, decimal_places )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • number:  Số để cắt ngắn
  • decimal_places: Số lượng các vị trí thập phân cắt ngắn đến. Giá trị này phải là số nguyên dương hoặc âm.

3. Version

Hàm TRUNCATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, 0);
Ket qua: 115

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, 1);
Ket qua: 115.3

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, 2);
Ket qua: 115.34

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, -1);
Ket qua: 110

mysql> SELECT TRUNCATE(115.34523, -2);
Ket qua: 100

mysql> SELECT TRUNCATE(-115.34523, 0);
Ket qua: -115

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *