Hàm USER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm USER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm USER trong MySQL là:

USER( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Tên người dùng được trả về là tên của người dùng được chỉ định khi kết nối với máy chủ.
  • Tên máy chủ được trả về là tên của máy chủ khách mà người dùng đã kết nối từ đó.

3. Version

Chức năng USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT USER();

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *