Hàm VALUE() trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chức năng và cú pháp của hàm VALUE trong Excel nhé.

1. Chức năng của hàm VALUE là gì?

Hàm VALUE trong Excel có chức năng chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một giá trị số.

Cú pháp của hàm là:

VALUE( text )

Trong đó đối số text là một chuỗi văn bản có thể được dịch thành một số. Điều này có thể được trình bày trong bất kỳ định dạng số, ngày hoặc thời gian nào được Excel nhận ra.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ về hàm VALUE trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy năm ví dụ về hàm Giá trị, được sử dụng để chuyển đổi năm biểu diễn chuỗi văn bản khác nhau của các số thành giá trị số.

ham value trong excel PNG

Các ví dụ trên cho thấy hàm VALUE Excel diễn giải thành công các định dạng khác nhau của các số. Ví dụ,

  • Trong ô B2, hàm hiểu giá trị văn bản “1.0E-07” để biểu thị ký hiệu khoa học cho số 0,0000001;
  • Trong ô B3, hàm hiểu giá trị văn bản “5.000” để biểu thị số 5000;
  • Trong ô B4, hàm hiểu giá trị văn bản “20%” để biểu thị số 0,2;
  • Trong ô B5, hàm chuyển đổi biểu diễn văn bản của thời gian “12:00:00” thành giá trị 0,5. Đây là giá trị cơ bản mà Excel sử dụng để thể hiện thời gian 12:00:00. Nếu ô B5 được định dạng theo thời gian, điều này sẽ hiển thị thời gian 12:00:00.

3. Lỗi thường gặp ở hàm VALUE

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm VALUE Excel, rất có thể đây là #VALUE! error – Đây là lỗi thường xảy ra nếu đối số text được cung cấp không thể được hiểu là một giá trị số Excel.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *