Hàm WEEK trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm WEEK trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm Week trả về phần tuần của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm Week trong MySQL là:

WEEK( date_value, [ mode ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tuần.
  • mode: Không bắt buộc. Nó được sử dụng để xác định ngày bắt đầu vào ngày nào. Nó có thể là một trong những điều sau đây:
modegiải thíchtrả về
0Ngày đầu tuần là chủ nhật0-53
1Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày0-53
2Ngày đầu tuần là chủ nhật1-53
3Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày1-53
4Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày0-53
5Ngày đầu tuần là thứ hai0-53
6Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày1-53
7Ngày đầu tuần là thứ hai1-53

3. Version

Hàm WEEK có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT WEEK('2019-01-01');
Ket qua: 0

mysql> SELECT WEEK('2019-04-01');
Ket qua: 13

mysql> SELECT WEEK('2019-06-06');
Ket qua: 22

mysql> SELECT WEEK('2019-11-20');
Ket qua: 46

mysql> SELECT WEEK('2019-12-29');
Ket qua: 52

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *