Hàm WEEKDAY trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm WEEKDAY trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm WEEKDAY trả về chỉ mục ngày trong tuần cho một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm WEEKDAY trong MySQL là:

WEEKDAY( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất chỉ mục ngày trong tuần.

Lưu ý: 

  • Hàm WEEKDAY trả về chỉ mục của ngày trong tuần (0 = Thứ Hai, 1 = Thứ Ba, 2 = Thứ Tư, 3 = Thứ Năm, 4 = Thứ Sáu, 5 = Thứ Bảy, 6 = Chủ Nhật) với giá trị ngày.

3. Version

Hàm WEEKDAY có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT WEEKDAY('2019-04-02');
Ket qua: 1

mysql> SELECT WEEKDAY('2019-04-03');
Ket qua: 2

mysql> SELECT WEEKDAY('2019-04-20 08:40:15');
Ket qua: 5

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *