Hàm WEEKOFYEAR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm WEEKOFYEAR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm WEEKOFYEAR trả về tuần trong năm cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm WEEKOFYEAR trong MySQL là:

WEEKOFYEAR( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tuần trong năm.

Lưu ý:

  • Hàm WEEKOFYEAR trả về tuần trong năm (một số từ 1 đến 53) với giá trị ngày.
  • Hàm WEEKOFYEAR giả định rằng ngày đầu tiên của tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày.

3. Version

Hàm WEEKOFYEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT WEEKOFYEAR('2019-04-02');
Ket qua: 14

mysql> SELECT WEEKOFYEAR('2019-01-02');
Ket qua: 1

mysql> SELECT WEEKOFYEAR('2019-12-29');
Ket qua: 52

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *