Hàm XOR() trong Excel

Để tìm hiểu rõ hơn cú pháp, một số ví dụ về hàm XOR trong Excel mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu về hàm XOR trong Excel

Hàm XOR trong Excel trả về hàm Exclusive Or logic cho một hoặc nhiều điều kiện được cung cấp.

Tức là hàm Xor trả về giá trị True nếu một trong số điều kiện lẻ được cung cấp được đánh giá là True, nếu không hàm trả về giá trị False.

Cú pháp của hàm là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

XOR ( logic_test1 , [logic_test2] , ...)

Trong đó các đối số logic_test nằm trong khoảng từ 1 đến 254 điều kiện được cung cấp để đánh giá TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý:

Nếu các đối số logic_test ước tính thành số, thay vì giá trị logic, giá trị 0 được coi là FALSE và tất cả các giá trị khác không được coi là TRUE.

Hàm Xor được giới thiệu lần đầu tiên trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản Excel trước.

2. Ví dụ về hàm XOR trong Excel

Bảng tính sau đây cho thấy sáu ví dụ về hàm Excel Xor

ham xor trong excel 650x202 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm XOR trong Excel

Một trong những lỗi thường gặp khi sử dụng hàm XOR trong Excel đó là lỗi #VALUE!. Lỗi này thường xảy ra nếu không có điều kiện nào được cung cấp cho hàm Xor đánh giá các giá trị logic hoặc giá trị số.

Thêm một lỗi nữa đó là lỗi #NAME?, lỗi này thường xảy ra nếu Excel không nhận ra tên hàm. Điều này có thể là do bạn có phiên bản Excel cũ hơn, không hỗ trợ chức năng Xor.

Trên đây là những kiến thức về hàm XOR trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *