Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn làm quen với con trỏ trong C++.

Để làm được bài tập này các bạn cần có kiến thức căn bản về C++ như cách tạo hàm và sử dụng hàm và hiểu được cách hoạt động của con trỏ p.

Chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm swap() để thực hiện công việc hoán đổi. Sau khi viết được hàm swap() chúng ta sẽ viết tiếp hàm main(). Trong hàm main() chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần hoán đổi. Tiếp đến sẽ gọi hàm swap() để thực hiện hoán đổi hai số mà người dùng vừa mới nhập vào.

#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *x,int *y)
{
  int t;
   t  = *x;
  *x  = *y;
  *y  = t;
}

int main()
{
  int num1,num2;

  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"Nhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;
 
  cout<<"Trước khi đổi: n"<<"Số thứ nhất = " <<num1<<"nSố thứ hai = "<<num2;

  swap(&num1,&num2);

  cout<<"nSau khi đổi: n"<<"Số thứ nhất = " <<num2<<"nSố thứ hai = "<<num1;

  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

hoan doi hai so JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *