[Học AngularJS] – Bài 05 – $rootScope

Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu thành phần $rootScope trong agularjs. Ở video trước chúng ta đã tìm hiểu về $scope rồi và chắc các bạn cũng hiểu tác dụng của nó rồi, vậy $rootScope cũng có tác dụng tương tự nhưng có một điểm hơi khác biệt.

...

[Học AngularJS] – Bài 02 – ng-app

Ở video trươc chúng ta đã học được cách download và chạy chương trình Hello World! rồi, vậy thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu đến một directive rất là quan trọng trong angularjs đó là ng-app.

...

Bài 18: Directive ng-repeat trong AngularJS

Repeat trong tiếng anh dịch ra có nghĩa là lặp lại, mà nhắc đến lặp thì hẳn các bạn cũng nhớ đề các vòng lặp trong PHP như vòng lặp for, vòng lặp foreach hay while và do while. Trong javascript cũng có vòng lặp for, while và do while. Vậy AngularJS có không? Bản chất nó cũng là javascript nên Javascript có gì thì nó có nấy nhé các bạn.

...

Bài 17: Directive ng-show và ng-hide trong AngularJS

Bài này chúng ta tìm hiểu hai đối tượng Directive khá là hay và rất giống với các hàm hide() và show() trong jquery đó là ngHide và ngShow trong AngularJS. Vì cả hai có mối liên hệ với nhau nên mình gộp chung một bài luôn và làm ví dụ chung cho dẽ hiểu và bài sẽ gọn hơn.

...

Bài 14: Directive input datetime-local trong AngularJS

Chúng ta đã tìm hiểu Directive date rồi mà tại sao lại xuất hiện thêm một directive tên là datetime-local nữa? có lý do đấy các bạn ạ, để rõ ràng thì chúng ta sẽ tìm hiểu và so sánh với kiểu date cho minh bạch nhé, mời các bạn theo dõi phần dưới đây.

...