Twitter Bootstrap la gi? Tìm hiểu Bootstrap CSS

Hiện nay PHP có rất nhiều Framework và CMS hỗ trợ giúp cho công việc lập trình trở nên đơn giản và thống nhất với nhau. Nhưng bạn có nghĩ trong CSS cũng có những Framework như vậy hay không? Nếu bạn nghĩ không có thì bài này sẽ giúp bạn mở rộng tầm mắt đấy.

...

Bài 18: Tạo Tabs trong bootstrap 3

Bài viết này cũng có một mối liên quan mật thiết với component navstabs cũng là dạng danh sách nằm ngang được phân làm từng khối riêng biệt. Như vậy serie về bootstrap 3 cũng đã đi được một chặng đường dài và cũng sắp kết thúc,theo plan mà tôi đề ra thì còn khoảng 2 bài nửa là chúng ta...

Bài 16: Navigation và thuộc tính hỗ trợ trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài trước thì xem như chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về navigation trong bootstrap 3 và trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách khai báo các thuộc tính hỗ trợ để giúp chúng ta tạo được những menu theo đúng ý đồ của mình.

...

Bài 15: Navigation trong bootstrap 3

Như vậy, kết thúc bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm về  navs và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một phần khá là quan trọng trong bootstrap 3, đó là   navigation hay còn được viết tắt là navbar. Thôi không nói rườm rà nửa mà bây giờ vào vấn đề chính luôn nhé.

...

Bài 14: Navs menu trong bootstrap 3

Như vậy sau khi kết thúc bài viết trước thì các bạn cùng với tôi đã tìm hiểu xong phần glyphicons dùng để nhúng các biểu tượng vào website. Ở bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một components khá là quan trọng, đó chính là navs. Nghe cái tên là thấy quen quen rồi hen, chức năng chính của nó sẽ giúp chúng ta tạo ra các menu đẹp mắt và ứng...

Bài 12: Button group bootstrap 3

Để có thể hiểu rõ bài viết này thì tôi cần các bạn phải xem qua bài Tạo button trong bootstrap 3 vì đây là bài nâng cao để làm việc với button trong bootstrap 3. Nghe từ group thì các bạn đã phần nào hình dung ra được Button Group bootstrap 3 sẽ mang đến cho chúng ta điều gì?

...