Bài 18: Tìm Hiểu Library Shopping Cart trong Codeigniter

Chào mừng các bạn đã quay trở lại freetuts.net. Như vậy ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu xong cách viết ứng dụng Crud add, edit, delete, tuy bài viết chỉ dừng lại ở mức cơ bản nhưng cũng đủ cho các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về codeigniter framework. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một library khá là quan trọng, đó...

Bài 2: Tạo Controller Trong Codeigniter

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu qua cấu trúc folder của Codeigniter, vậy thì trong bài này ta bắt đầu tìm hiểu qua mô hình MVC. Bài đầu tiên sẽ tìm hiểu đến controller trong codeigniter. Nội dung bao gồm: 

...