Học CSS3 – Border Image – Tạo đường viền bằng hình

Có một số đường viền mang những hoa văn rất đẹp mà ta không thể sử dụng thuộc tính border trong CSS để tạo được. Trường hợp trong CSS thường ta phải tạo bốn thẻ HTML và thiết lập background và cho nó repeat-x để giả đường viền. Nhưng đến với CSS3 thì bạn không cần sử dụng background nữa mà sẽ sử dụng thuộc tính border-image.

1. Border Image trong CSS3

Với thuộc tính border-image trong CSS3 bạn có thể thiết lập hình ảnh làm đường viền cho thẻ HTML.

Thuộc tính này hỗ trợ ở các trình duyệt:

 • IE > 11.0
 • Chrome > 16.0
 • Firefox > 15.5
 • Safary > 6.0
 • Opera > 15.0

Lưu ý: Chiều cao của đường viền phụ thuộc vào chiều cao của thuộc tính border nên bạn phải tạo border thì mới sử dụng được border-image.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cú pháp: border-image: url(border-image.png) 25 repeat;

Trong đó:

 • url(border-image.png) (SOURCE) là đường dẫn đến file hình ảnh
 • 25 (OFFSET) đây là kiểu ghi tắt của thuộc tính offset, nếu ghi đầy đủ sẽ là 25 25 25 25 tương ứng với: lề trên, lề phải, lề dưới và lề trái.
 • repeat (REPEAT) cách sử dụng các phần hình ảnh đã cắt đó.

Code Hack CSS cho các trình duyệt:

 • -webkit-border-image đối với Chrome và Safary.
 • -moz-border-image đối với Firefox.
 • -o-border-image đối với Opera.

Chi tiết các thành phần như sau:

SOURCE

Là đường dẫn đến file hình ảnh dùng để làm border.

OFFSET

Để cho border được đẹp thì bạn phải tính chuẩn xác từng pixel cho hình ảnh để kết hợp với border-width và giá trị OFFSET.

Offset chính là khoảng cách tính từ ngoài biên đi vào trong hình ảnh sẽ được lấy để làm border.

Thuộc tính offset gồm có bốn cạnh như hình sau:

border image png

Giá trị OFFSET tuân theo quy tắc rút gọn trong CSS như sau:

 • Nếu có 4 giá trị (25 25 25 25) thì tương đương với (cạnh trên, cạnh phải, cạnh dưới, cạnh trái).
 • Nếu có 3 giá trị (25 25 25) thì tương đương với (cạnh trên, cạnh trái + phải, cạnh dưới)
 • Nếu có 2 giá trị (25 25) thì tương đương với (cạnh trên + dưới, cạnh trái + phải)
 • Nếu có 1 giá trị (25) thì tương đương với (cạnh trên + dưới + trái + phải)

Như vậy với bốn đường thẳng kéo dài của bốn cạnh của bốn OFFSET sẽ tạo thành 9 phần như sau (hình ảnh này mình cố tình kéo dài khoảng cách cho hai cạnh hai bên để dễ đánh dấu từng phần):

offset border image png

Lúc này ta chú ý các phần (1, 3, 7, 9) chính là phần border cho bốn góc và nó cố định, phần 5 sẽ là vị trí trung tâm và những phần còn lại sẽ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính REPEAT.

REPEAT

Chúng ta có các giá trị thường sử dụng sau:

 • stretch
 • repeat
 • round

Note: Các giá trị này đều chỉ có tác dụng với các phần 2, 6, 8, 4.

Stretch: kéo giãn hình ảnh cho tương thích với chiều rộng của các cạnh.

div{
  width: 108px;
  height: 108px;
  border-style: solid;
  border-width: 27px;
  border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 stretch;
  -webkit-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 stretch;
  -moz-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 stretch;
  -o-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 stretch;
}

Kết quả:

stretch border image png

Repeat: lặp lại hình ảnh cho các cạnh (lưu ý là nó sẽ lặp từ giữa đi ra hai phía).

div{
  width: 108px;
  height: 108px;
  border-style: solid;
  border-width: 27px;
  border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 repeat;
  -webkit-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 repeat;
  -moz-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 repeat;
  -o-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 repeat;
}

Kết quả:

repeat border image 1 png

Round: Lặp lại hình ảnh cho các cạnh nhưng nó sẽ fit lần lặp theo tỉ lệ phần trăm, nghĩa là nó sẽ co giãn sao cho lặp vừa khít với kích thước màn h. Chính vì vậy nếu ta chọn OFFSET chuẩnchọn chế độ round thì sẽ đẹp, tuy nhiên backgroud sẽ bị co giãn nếu chiều rộng không tương thích với hình ảnh.

div{
  width: 70px;
  height: 108px;
  border-style: solid;
  border-width: 27px;
  border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 round;
  -webkit-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 round;
  -moz-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 round;
  -o-border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 round;
}

round border image png

Lưu ý: Giá trị của repeat có thể chia làm hai phần đó là VerticalHorizontal.

border-image: url(https://www.kiso.vn/wp-content/uploads/2015/10/23/477/border.png) 27 round repeat;

Trong đó roundVerticalrepeatHorizontal.

2. Lời kết

Đáng lẽ mình sẽ đưa ra nhiều ví dụ nữa nhưng mình sẽ để dành nó ở một bài thực hành khác, quan trọng ở bài này là bạn hiểu bản chất của nó và sử dụng đúng theo hình ảnh giao diện.

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng thuộc tính border-image trong CSS3, đây quả thật là một bài viết khá nhức đầu và nó mất khá nhiều thời gian biên soạn của mình, hy vọng các bạn hiểu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *