Học CSS3 – Text Shadow – Box Shadow

Thêm một sự bất ngờ nữa dành cho những bạn yêu mến lập trình CSS3 đó là tạo hiệu ứng shadow mà chỉ có CSS3 mới làm được.

Với CSS3 bạn có thể thêm shadow vào một đoạn text, border của thẻ HTML bằng cách sử dụng hai thuộc tính:

 • text-shadow dành cho đoạn text
 • box-shadow dành cho thẻ HTML

Hình minh họa:

minh hoa text shadow gif

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

1. Text-shadow trong CSS3

Thuộc tính CSS3 text-shadow bổ sung hiệu ứng shadow vào một đoạn text giúp nó hiển thị giống chữ 3D chuyên nghiệp.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  text-shadow: 2px 2px;
}

Kết quả:

text shadow 1 png

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cú pháp của nó nhé:

text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color|none|initial|inherit;

Trong đó:

 • h-shadow : vị trí bóng ngang so với chữ, số âm sẽ đẩy lên trên và số dương sẽ đẩy xuống dưới
 • v-shadow : vị trí bóng dọc so với chứ, số âm sẽ đẩy lui phía sau và số dương sẽ đẩy tới phía trước
 • blur-radius : độ nhòe của chữ bóng, tính bằng pixel
 • color : màu sắc của bóng, chấp nhận các định dạng màu sắc trong CSS3.

Ví dụ: XEM DEMO

text shadow list png

Sử dụng nhiều Color shadow:

Nếu bạn muốn shadow có nhiều màu sắc thì hãy bổ sụng thêm shadow cho nó và chúng cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  text-align: center;
  text-shadow: 
    0px 0px 10px red,
    0px 0px 20px blue,
    0px 0px 30px yellow,
    0px 0px 40px pink;
}

Kết quả:

multi color text shadow png

2. Box-shadow trong CSS3

Hiệu ứng tương tự như text-shadow nhưng nó có tác dụng đối với đường viền (lề) chứ không phải tác dụng với đoạn text.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  height: 100px;
  width: 200px;
  box-shadow: 0px 0px 10px red;
}

Kết quả:

text shadow demo png

Cú pháp của box-shadow như sau:

box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color |inset|initial|inherit;

Trong đó:

 • h-shadow : vị trí bóng ngang so với chữ, số âm sẽ đẩy lên trên và số dương sẽ đẩy xuống dưới
 • v-shadow : vị trí bóng dọc so với chứ, số âm sẽ đẩy lui phía sau và số dương sẽ đẩy tới phía trước
 • blur-radius : độ nhòe của chữ bóng, tính bằng pixel
 • spread: kích thước của bóng tối.
 • color : màu sắc của bóng, chấp nhận các định dạng màu sắc trong CSS3.
 • inset: thay đổi bóng từ bên ngoài vào trong thay vì từ trong ra ngoài
 • initial: thiết lập giá trị mặc định
 • inherit: kế thừa giá trị từ thẻ HTML cha

Code Hack CSS:

-moz-box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color |inset|initial|inherit;
-webkit-box-shadow: h-shadow v-shadow blur spread color |inset|initial|inherit;

Ví dụ: XEM DEMO

#box1{
  box-shadow: 0px 0px 12px 10px red;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red;
}
#box2{
  box-shadow: 0px 0px 12px 10px red inset;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red inset;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 12px 10px red inset;
}
#box3{
  box-shadow: 5px 5px 12px 0px red;
  -moz-box-shadow: 5px 5px 12px 0px red;
  -webkit-box-shadow: 5px 5px 12px 0px red;
}
#box4{
  box-shadow: 5px 5px 0px 0px red;
  -moz-box-shadow: 5px 5px 0px 0px red;
  -webkit-box-shadow: 5px 5px 0px 0px red;
}
#box5{
  box-shadow: -5px -5px 5px 0px red;
  -moz-box-shadow: -5px -5px 5px 0px red;
  -webkit-box-shadow: -5px -5px 5px 0px red;
}

Kết quả:

box shadow vidu png

Sử dụng nhiều shadow:

Tương tự như text-shadow ta chỉ cần bổ sung các shadow và chúng cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: XEM DEMO

h2{
  height: 100px;
  width: 200px;
  text-align: center;
  margin: 20px;
  border: solid 1px red;
  box-shadow: 
    0px 0px 5px 5px red,
    0px 0px 5px 10px blue,
    0px 0px 5px 15px pink;
  -moz-box-shadow: 
    0px 0px 5px 5px red,
    0px 0px 5px 10px blue,
    0px 0px 5px 15px pink;
  -webkit-box-shadow: 
    0px 0px 5px 5px red,
    0px 0px 5px 10px blue,
    0px 0px 5px 15px pink;
}

Kết quả:

multi box shadow png

3. Lời kết

Vậy là ta đã tìm hiểu xong hai thuộc tính trong CSS3 dùng để tạo hiệu ứng shadow đó là text-shadowbox-shadow, hai hiệu ứng này sử dụng khá nhiều trong các giao diện web hiện nay.

Để hiểu rõ thì ban nên làm theo các ví dụ và tự thay đổi các giá trị để xem kết quả nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *