Custom Data Validation trong Excel

Ở bài trước mình có giới thiệu cơ bản về cách sử dụng Data Validation, vậy thì trong bài này mình sẽ chỉ bạn cách sử dụng công thức trong Custom Data Validation để bắt lỗi nâng cao.

...