Git – Lệnh tạo Branch

Ở bài trước mình đã giới thiệu khái niệm branch là gì rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mới một branch.

...