Git – Phân nhánh với Rebase

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng mergerebase. ở bài trước mình đã giới thiệu về merge nhưng chưa nói về quy trình hoạt động, lý do như mình đã trình bày là ban đầu bạn cần hiểu một số lệnh thì lúc giải thích lý thuyết mới dễ hiểu, vì vậy thông qua bài này hy vọng bạn sẽ nắm nắm được ý...