Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java 8 là Lambda ExpressionsMethod References (phương thức tham chiếu) trong java 8. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 tính năng nữa của java 8 là default methods (tạm dịch là phương thức mặc định).

...

Method References (phương thức tham chiếu) trong Java 8

Ở bài trước mình đã giới thiệu cách sử dụng lambda expressions rồi, vậy thì bài này ta sẽ bàn về một vấn đề có liên quan mật thiết, đó là phương thức tham chiếu (Method References).

...