Vòng lặp while trong MySQL

Cuối cùng cũng tới bài căng nhất này đó là bài vòng lặp while trong MYSQL. Nếu bạn là dân lâp trình web thì cũng không quên vòng lặp while trong php nhỉ? Nó ít khi được sử dụng khi viết ứng dụng web (hay dùng foreach) nhưng trong MYSQL thì lại khác, chúng ta sử dụng vòng lặp WHILE rất nhiều.

...

Câu lệnh CASE trong MySQL

Chúng ta đã được học lệnh Switch case trong PHP rồi nhỉ? Vậy thì trong MYSQL cũng có một lệnh tương tự đó là lệnh CASE. Bản chất của lệnh CASE cũng giống như lệnh if else trong mysql vậy thôi, nghĩa là dùng để rẻ nhánh dòng xử lý, nếu trường hợp nào đúng thì sẽ thực thi và thoát khỏi lệnh CASE.

...

Câu lệnh if else trong MYSQL

Khi làm việc với Stored Procedure thì bạn không thể thiếu hàm If được vì chúng ta cũng phải kết hợp if với các hàm khác để xử lý các luồng đi trong Procedure. Nên trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu mệnh đề if trước rồi sau đó tìm hiểu các phần khác.

...

Tạo MySQL Stored Procedure đầu tiên

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu khái niệm Mysql Stored Procedure là gì rồi thì trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề này. Chúng ta sẽ học cách viết một Stored Procedure mới trong hệ quản trị CSDL MYSQL.

...