Toán tử AND và OR trong SQLite

Ở bài học trước mình đã cùng tìm hiểu về toán tử trong SQLite. Trong bài này mình sẽ cùng tìm hiểu 2 toán tử đặc biệt đó là toán tử AND và toán tử OR.

...