Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài đặt là có thể sử dụng được ngay. Có thể mất đến một hoặc hai giờ để tải xuống và cài đặt, tùy thuộc vào tốc độ internet và cấu hình máy tính của bạn mạnh hay yếu.

...