Kỹ thuật ClearFix trong CSS

Trong bài tìm hiểu thuộc tính float thì mình có sử dụng sơ qua về kỹ thuật ClearFix này rồi nhưng không chi tiết lắm, vì vậy trong bài này mình sẽ trình bày một cách chi tiết và cụ thể hơn. Trong bài mình có sử dụng after và before trong CSS nữa nên nếu bạn chưa biết thì quay lại bài đó đọc nhé.

...

Position Fixed trong CSS

Hôm nay mình sẽ trình bày một thuộc tính khá hay trong CSS đó là thuộc tính position fixed trong CSS. Đây là một thuộc tính hay sử dụng và có một ví dụ dễ nhìn thấy nhất đó là menu của freetuts.net khi kéo xuống thì nó sẽ đứng im ngay vị trí trên cùng của trình duyêt chứ không bị đẩy lên trên, đó chính là tác dụng của thuộc tính position:fixed.

...