HTML5 Canvas – Nối nhiều đường

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau tạo nên những hình vẽ sinh động hơn rất nhiều.

1. Nối nhiều đường với nhau trong Canvas

Như ta biết trong Canvas ta sử dụng hàm beginPath() dùng để khai báo bắt đầu vẽ một hình mới. Như vậy để nối nhiều đường với nhau thì ta chỉ khai báo nó đúng một lần đầu tiên mà thôi, sau đó dựa vào cú pháp của mỗi đường để xác định các điểm vẽ.

Ví dụ: Vẽ một hình như sau

ve nhieu hinh trong canvas png

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trước tiên ta phân tích hình này như sau:

html5 canvas paths diagram png

Như vậy ta sẽ sử dụng hai đường thẳng, một đường bậc hai (quadratic) và một đường Benzier.

Bài giải: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

context.beginPath();
context.moveTo(100, 20);

// line 1
context.lineTo(200, 160);

// quadratic curve
context.quadraticCurveTo(230, 200, 250, 120);

// bezier curve
context.bezierCurveTo(290, -40, 300, 200, 400, 150);

// line 2
context.lineTo(500, 90);

context.lineWidth = 5;
context.strokeStyle = 'blue';
context.stroke();

2. Thuộc tính line join trong Canvas

Trong Canvas có thuộc tính lineJoin giúp chúng ta chọn lựa cách nối giữa hai đường thẳng (giao điểm). Nó có ba cách nối như sau:

 • miter: bo thành góc nhọn
 • round: bo tròn góc nối
 • bevel: bo thành góc nhọn nhưng bị mất phần trên đỉnh

Ví dụ: XEM DEMO

var canvas = document.getElementById('myCanvas');
var context = canvas.getContext('2d');

// set line width for all lines
context.lineWidth = 25;
context.strokeStyle = 'blue';

// miter line join (left)
context.beginPath();
context.moveTo(99, 150);
context.lineTo(149, 50);
context.lineTo(199, 150);
context.lineJoin = 'miter';
context.stroke();

// round line join (middle)
context.beginPath();
context.moveTo(239, 150);
context.lineTo(289, 50);
context.lineTo(339, 150);
context.lineJoin = 'round';
context.stroke();

// bevel line join (right)
context.beginPath();
context.moveTo(379, 150);
context.lineTo(429, 50);
context.lineTo(479, 150);
context.lineJoin = 'bevel';
context.stroke();

Kết quả:

line join canvas png

3. Hàm arcTo() trong Canvas

Hàm arcTo() dùng để tạo một vòng cung trong Canvas với điểm bắt đầu là một điểm cho trước, nghĩa là nó dùng để nối tiếp một đường nào đó (đương nhiên đường đó đã có điểm kết thúc và điểm đó cũng chính là điểm start của arcTo()).

Cú pháp: context.arcTo(x1, y1, x2, y2, r);

Trong đó:

 • x1: vị trí x của điểm điều khiển
 • y1 : vị trí y của điểm điểu khiển
 • x2: vị trí x của điểm kết thúc
 • y2: vị trí y của điểm kết thúc
 • r : bán kính của vòng cung (radius).

Hình minh họa:

img canvas arcto png

Ví dụ: XEM DEMO

var c = document.getElementById("myCanvas");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.beginPath();

// Vẽ 1 đường thẳng
ctx.moveTo(20, 20);     
ctx.lineTo(100, 20);

// Nôi tiếp là một đường cung
ctx.arcTo(150, 20, 150, 70, 50); 

// Tiếp theo là một đường thẳng
ctx.lineTo(150, 120);     
ctx.stroke(); <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

4. Lời kết

Trong bài này chúng ta đã học một số cách nối các đường với nhau để tạo thành một đường dài đa dạng, kết hợp các cách này bạn sẽ tạo ra những hình vẽ cực kì ấn tượng đấy. Tuy nhiên khi làm việc với Canvas thật sự rất khó khăn bởi khâu tính tọa độ rất dài dòng và phức tạp.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một số hình đặc biệt với tên gọi là Shapes. Ví dụ hình tròn, hình chữ nhật, hình bán nguyệt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *