In các số Armstrong trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trinh Java in các số Armstrong trong một phạm vi nhất đính. Đây là một bài tập giúp bạn làm quen với số Armstrong.

Số Armstrong là một khái niệm khá xa lạ đối với các bạn, vì vậy nếu các bạn không biết đây là số như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu trước khi vào ví dụ dưới đây.

Ví dụ: In các số Armstrong trong một phạm vi nhất định.

Chúng ta sẽ yêu cầu người dung nhập vào hai số là số bắt đầu và số kết thúc, lúc đó chương trình sẽ thực hiện việc in ra các số Armstrong trong dãy mà người dùng đã nhập.

import java.util.Scanner;
public class SoArmstrong
{
  public static void main(String args[])
  {
    int num, start, end, i, rem, temp, counter=0;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số bắt đầu: ");
    start = scanner.nextInt();
    System.out.print("Nhập vào số kết thúc: ");
    end = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    for(i=start+1; i<end; i++)
    {
      temp = i;
      num = 0;
      while(temp != 0)
      {
        rem = temp%10;
        num = num + rem*rem*rem;
        temp = temp/10;
      }
      if(i == num)
      {
        if(counter == 0)
        {
          System.out.print("Các số Armstrong giữa "+start+" và "+end+" là: ");
        }
        System.out.print(i + " ");
        counter++;
      }
    }
    if(counter == 0)
    {
      System.out.print("Không có số Armstrong giữa "+start+" và "+end);
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so armstrong JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình in các số Armstrong trong một phạm vi nhất đính. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *