In tam giác Floyd trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình Java để in tam giác Floyd. Qua bài tập này các bạn sẽ biết thêm về tam giác Floyd là gì và cách hoạt động của nó.

Tam giác Floyd là một tam giác vuông được tạo từ các số tự nhiên. Các số trong tam giác Floyd có giá trị tăng dần.

Ví dụ: Chương trình Java để in tam giác Floyd

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chiều cao của tam giác sau đó thực hiện công việc hiển thị tam giác Floyd ra màn hình với chiều cao người dùng đã nhập.

import java.util.Scanner;
class TamGiacFloyd
{
  public static void main(String args[])
  {
    int rows, number = 1, counter, j;
    //To get the user's input
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào chiều cao của tam giác Floyd: ");
    //Copying user input into an integer variable named rows
    rows = input.nextInt();
    System.out.println("Tam Giác Floyd: ");
    System.out.println("****************");
    for ( counter = 1 ; counter <= rows ; counter++ )
    {
      for ( j = 1 ; j <= counter ; j++ )
      {
        System.out.print(number+" ");
        number++;
      }
      System.out.println();
    }
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tam giac floyd JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Java để in tam giác Floyd. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *