In tam giác Pascal trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để in tam giác Pascal trong ngôn ngữ Java. Qua bài tập này các bạn sẽ hiểu thêm về tam giác Pascal.

Tam giác Pascal là tam giác bao gồm dãy các số nguyên đối xứng với nhau qua giá trị trung tâm. Ví dụ tam giác Pascal có chiều cao là 2:

  1
1  2  1

Ví dụ: Chương trình Java để in tam giác Pascal.

Ở ví dụ này người dùng sẽ nhập vào chiều cao của tám giác, sau đó chương trình sẽ in tam giác Pascal ra màn hình với chiều cao tương ứng.

import java.util.Scanner;
public class TamGiacPascal {
  public static void main(String[] args) {
    int h;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào chiều cao của tam giác: ");
    h = scanner.nextInt();
    int x, output;

    for(int i = 1;i<= h; i++){
      for(int j = 0; j<= 2*h; j++){
        x = j-h;
        if(x < 0){
          x *= -1;
        }
        output = i - x;

        if(output > 0){
          System.out.printf("%3d", output);
        } else{
          System.out.printf("  ");
        }
      }
      System.out.println();

    }
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tam giac pascal JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Java để in tam giác Pascal. Chúc các bạn thực thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *