Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số trong C++. Đây là một dạng bài tập giúp các bạn thực hành về câu lệnh If, Else.

Số chẵn là số chia hết cho hai, còn số lẽ là số không chia hết cho hai, dưới đây mình sẽ chia sẽ hai cách để thực hiện được chương trình:

 1. Sử dụng toán tử Modulus.
 2. Sử dụng toán tử Bitwise.

Ví dụ 1: Chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số sử dùng Modulus.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num;
 
  cout<<"Nhập vào một số nguyên: ";
  cin>>num;
  if ( num%2 == 0 )
   cout<<num<<" là số chẵn ";
  else
   cout<<num<<" là số lẻ";
  cout<<"n----------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

so chan so le JPG

Ví dụ 2: Chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số sử dụng Bitwise.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num;
 
  cout<<"Nhập vào một số nguyên: ";
  cin>>num;
  if ( num & 1 )
   cout<<num<<" là số lẻ ";
  else
   cout<<num<<" là số chẵn";
  cout<<"n----------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

so chan so le1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *