Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java

Ở bài này chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ bằng Java, bài tập này giúp các bạn nắm rõ hơn về câu lênh if và else.

Dưới đây mình sẽ thực hiện hai chương trình để kiểm tra số chẵn và số lẻ. Chương trình thứ nhất sẽ thực hiện kiểm tra đối với một số được gán sẵn giá trị và chương trình thứ hai sẽ thực hiện kiểm tra đối với một số được nhập từ người dùng(Scanner).

Ví dụ 1: Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong java

Đây là ví dụ kiểm tra chẵn lẻ của 1 số được gán sẵn giá trị.

public class KiemTraSoChanLe {
  public static void main(String[] args) {
    int n = 10;
    if(n%2==0)
    {
      System.out.println("Đây là số chẵn!");
    }
    else
    {
      System.out.println("Đây là số lẻ!");
    }
  }
}

Với chương trình trên kết quả sẽ trả về là số chẵn vì lúc đầu n được gán sẵn giá trị 10

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Kết quả:

kiem tra chan le java JPG

Ví dụ 2: Kiểm tra số chẵn hay số lẻ sử dụng Scanner

Đây là ví dụ kiểm tra số chẵn hay lẻ của 1 số được nhập từ người dùng. Việc đầu tiên chúng ta cần import thư viện Scanner bằng cách sử dụng câu lệnh import java.util.Scanner.

public class KiemTraSoChanLe {
  public static void main(String[] args) {
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhập vào số cần kiểm tra n:");
    n = scanner.nextInt();
    // thực hiện câu lệnh if else để kiểm tra điều kiện
    if (n % 2 == 0) {
      System.out.println(n + " là số chẵn!");
    } else {
      System.out.println(n + " là số lẻ");
    }
  }
}

Sau khi chạy chương trình máy sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào số cần kiểm tra, sau khi nhập chương trình sẽ thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả ra màn hình.

Kết quả:

kiem tra chan le scanner JPG

Trên đây là hai ví dụ về kiểm tra số chẵn hay lẻ theo hai cách. Mình nghĩ các bạn nên thực hiện cách thứ hai vì như vậy người dùng có thể nhập vào số mà họ muốn kiểm tra.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *