Kinh nghiệm hữu ích cho kiểm thử Jmeter

Bài viết này giúp khắc phục những hạn chế của JMeter trong môi trường phân tán. Để kiểm thử JMeter được hiệu quả, bạn nên sử dụng các nguyên tắc được liệt kê dưới đây.

Best Practice JMeter jpg

Giới hạn số lượng Threads

Số lượng Threads tối đa bạn có thể chạy hiệu quả với JMeter là 300. Giới hạn này là do khả năng của phần cứng. Nếu JMeter được tạo để chạy với số lượng Threads nhiều hơn, độ chính xác của thời gian sẽ bị giảm.

Sử dụng proxy server

Proxy server giúp bạn trừu tượng hóa một số elements từ các samplers được ghi lại. Hơn nữa, đây là tính năng hữu ích giúp ghi lại hành động kiểm thử của bạn.

Sử dụng biến

Một số test plans cần sử dụng nhiều giá trị khác nhau cho các users/threads khác nhau. Ví dụ: bạn muốn kiểm thử chuỗi yêu cầu mỗi người dùng được đăng nhập duy nhất một lần. Thật dễ dàng để thực hiện bằng cách sử dụng các biến.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Giảm yêu cầu về tài nguyên

Chế độ GUI tiêu thụ rất nhiều bộ nhớ máy tính khi gặp tải nặng, là nguyên nhân gây ra những vấn đề hiệu suất.

Có một số cách để giảm yêu cầu về tài nguyên:

  • Sử dụng chế độ non-GUI
  • Vô hiệu hóa View Result Tree trong quá trình kiểm tra tải. Bởi sử dụng trình listener này sẽ tiêu thụ nhiều bộ nhớ nhiều hơn và khiến JMeter chạy chiếm hết bộ nhớ.
  • Vô hiệu hóa các JMeter graphs results.
  • Sử dụng định dạng CSV test result.
  • Chỉ lưu kết quả kiểm thử cần thiết. JMeter có thể mất nhiều thời gian để lưu kết quả kiểm thử chi tiết.

Kiểm tra JMeter logs

Bất kỳ lỗi nào trong Test Plan hoặc thực hiện kiểm thử sẽ được ghi lại trong file log. Theo dõi file log giúp bạn tìm ra lỗi sớm

Xóa local path khỏi CSV Data Set Config

Nếu bạn đang sử dụng tệp dữ liệu CSV hiện có mà bạn đã tạo trên máy tính của mình, bạn nên xóa local path hiện tại (Đường dẫn hiện tại của tệp CSV). Nếu bạn không xóa local path, JMeter không thể tìm thấy tệp dữ liệu CSV trên PC của bạn.

Thực hiện theo quy ước đặt tên tệp

Không lưu Test Plan dưới tên file phức tạp, chỉ nên sử dụng các ký tự chữ và số.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *